Proč ocenění ode mne?

+ rychlé ocenění (lze i do 24 hod)

+ levné ocenění (vysoká kvalita za nízkou cenu, již od 500 Kč, orientační cenu za vypracování odhadu Vám sdělím dopředu na základě Vaší poptávky)

+ pracuji i se skutečně realizovanými kupními cenami dle kupních smluv (pracuji primárně s cenami dle kupních smluv, tedy s cenami, za které se nemovitosti skutečně prodaly, nikoliv pouze s inzercí realitních serverů, která může být zavádějící a není neobvyklý rozdíl inzerované a realizované ceny i 30%) 

+ realizované kupní ceny jsou upravovány dle jejich skutečného obsahu (prohlížím obsah každé kupní smlouvy - díky tomu mohu skutečnou realizovanou cenu očistit o další vlivy jako provize realitní kanceláři nebo prodej předmětné nemovitosti s dalšími nemovitostmi za jednu kupní cenu - bez řádného prozkoumání obsahu každé kupní smlouvy toto nelze zjistit a hrozí pak použití nesprávných hodnot pro ocenění Vaší nemovitosti)

+ vstřícnost ke klientovi a férové jednání (vždy se snažím maximálně vyjít vstříc požadavkům a potřebám klienta a je-li to možné, tak jim vyhovět)

+ odhad obsahuje i postup ocenění (odhad ode mne není jen "hození výsledné částky na kus papíru", ale obsahuje i postup ocenění, ze kterého je zřejmé, jak jsem k výsledné hodnotě došel - ocenění je tak pro klienta pochopitelné, případně zpětně přezkoumatelné)

+ elektronický originál opatřený elektronickým podpisem Vám jsem schopen běžně poskytnout vedle standardní analogové (papírové) verze odhadu


Jak se liší mnou vypracované odhady od ostatních ONLINE odhadů?
(které jsou často zadarmo nebo za pár stokorun)

1. AUTOMATIZOVANÉ OCENĚNÍ VYTVÁŘENÉ WEBOVÝM SYSTÉMEM

+ nejrychlejší způsob ocenění

+ často zadarmo nebo v řádů stokorun

- pracují s omezeným souborem informací o cenách (pokud systém nenajde poblíž žádnou nemovitost s (jemu) známou cenou - vezme si ceny ze vzdálenějších lokalit
(příklad z mé praxe: v relativně nevýznamné obci nacházející se mezi větším městem a horským střediskem systém ocenil nemovitost na základě zjištěných cen v horském středisku a městě - nemovitost s reálnou hodnotou 2,5-3 mil. Kč tak tento systém ocenil na cca 7 mil. Kč) - takovéto ocenění tedy může být velice zavádějící a klienta dokonce klamat

- nedokážou rozlišit individualitu každého převodu (respektive kupní smlouvy, která ve výsledné ceně může zahrnovat kde co - viz výše) ani každé oceňované nebo porovnávané nemovitosti

- nedokáží ocenit individualitu (Vaší) oceňované nemovitosti


2. ONLINE ocenění od některého z kolegů odhadců

Zde záleží na tom, na koho narazíte. Vždy se zajímejte, jak bude ocenění probíhat, jaká jsou zdrojová podkladová data. Bohužel stále pořád dost kolegu z řad odhadců a dokonce i znalců pracuje výhradně s nabídkovými cenami aktuální realitní inzerce, které krátí určitým koeficientem. Tento postup je poměrně zavádějící, pro zpracovatele však nejlevnější a nejjednodušší, pro klienta však bohužel ne úplně žádoucí. Nechte si vypracovat takový odhad, ze kterého je zřejmé, jak odhadce k výsledné hodnotě nemovitosti došel. Můžete si např. nechat zaslat nějaký jeho vypracovaný odhad pro ukázku. Anebo se rovnou obrátit na mne :)