Proč ocenění ode mne?

+ rychlé ocenění (standardně do 3 dnů, lze i do 24 hod)

+ levné ocenění (vysoká kvalita za nízkou cenu, již od 500 Kč včetně podkladů, orientační cenu za vypracování odhadu Vám sdělím dopředu na základě Vaší poptávky)

+ pracuji se skutečně realizovanými kupními cenami dle kupních smluv (pracuji s cenami dle kupních smluv, tedy s cenami, za které se nemovitosti skutečně prodaly, nikoliv pouze s inzercí realitních serverů (často matoucí)

+ realizované kupní ceny jsou upravovány dle jejich skutečného obsahu (prohlížím obsah každé kupní smlouvy - díky tomu mohu skutečnou realizovanou cenu očistit o další vlivy jako provize realitní kanceláři nebo prodej předmětné nemovitosti s dalšími nemovitostmi za jednu kupní cenu - bez řádného prozkoumání obsahu každé kupní smlouvy toto nelze zjistit a hrozí pak použití nesprávných hodnot pro ocenění Vaší nemovitosti)

+ vstřícnost ke klientovi a férové jednání (vždy se snažím maximálně vyjít vstříc požadavkům a potřebám klienta a je-li to možné, tak jim vyhovět)

+ odhad obsahuje i postup ocenění (odhad ode mne není jen "hození výsledné částky na kus papíru", ale obsahuje i postup ocenění, ze kterého je zřejmé, jak jsem k výsledné hodnotě došel - ocenění je tak pro klienta pochopitelné, případně zpětně přezkoumatelné ...a také se tím snažím prokázat svoji kompetenci a odbornost)


Jak se liší mnou vypracované odhady od ostatních ONLINE odhadů?
(které jsou často zadarmo nebo za pár stokorun)

1. AUTOMATIZOVANÉ OCENĚNÍ VYTVÁŘENÉ WEBOVÝM SYSTÉMEM

+ nejrychlejší způsob ocenění

+ často zadarmo nebo v řádů stokorun

- pracují s omezeným souborem informací o cenách (pokud systém nenajde poblíž žádnou nemovitost s (jemu) známou cenou - vezme si ceny ze vzdálenějších lokalit
(příklad z mé praxe: v relativně nevýznamné obci nacházející se mezi větším městem a horským střediskem systém ocenil nemovitost na základě zjištěných cen v horském středisku a městě - nemovitost s reálnou hodnotou 2,5-3 mil. Kč tak tento systém ocenil na cca 7 mil. Kč) - takovéto ocenění tedy může být velice zavádějící a klienta dokonce klamat

- nedokážou rozlišit individualitu každého převodu (respektive kupní smlouvy, která ve výsledné ceně může zahrnovat kde co - viz výše) ani každé oceňované nebo porovnávané nemovitosti

- nedokáží ocenit individualitu (Vaší) oceňované nemovitosti

- ke kvalitnímu ocenění je nutné mj. zakoupit kupní smlouvy porovnávaných nemovitostí z katastru nemovitostí (často v řádu stokorun) - ocenění zadarmo (případně za 100 či 200 Kč) tedy nemůže pracovat s těmito daty potřebnými pro přesný odhad na základě skutečných tržních cen (realizovaných)

2. ONLINE ocenění od některého z kolegů odhadců

Zde záleží na tom, na koho narazíte. Vždy se zajímejte, jak bude ocenění probíhat, jaká jsou zdrojová podkladová data. Bohužel stále pořád dost kolegu z řad odhadců a dokonce i znalců pracuje výhradně s nabídkovými cenami aktuální realitní inzerce, které krátí určitým koeficientem. Tento postup je poměrně zavádějící, pro zpracovatele však nejlevnější a nejjednodušší, pro klienta však bohužel ne úplně žádoucí. Nechte si vypracovat takový odhad, ze kterého je zřejmé, jak odhadce k výsledné hodnotě nemovitosti došel. Můžete si např. nechat zaslat nějaký jeho vypracovaný odhad pro ukázku. Anebo se rovnou obrátit na mne :)