JAK CELÝ PROCES OCENĚNÍ PROBÍHÁ?

Jelikož se jedná o ocenění online - tedy "na dálku", není prováděno místní šetření mnou coby odhadcem a odhad tedy probíhá mj. na základě informací/podkladů dodaných klientem. Jedná se o kvalifikované ocenění "ruční" metodou, nikoliv o automatizovaný odhad na základě výpočtů počítače dle jemu známých  (a často velice zavádějících) dat. 

1. Poptáte ocenění nemovitosti

Pokud potřebujete ocenit Vaši (nebo jinou) nemovitost - obraťte se na mne e-mailem, pomocí formuláře v sekci kontakty nebo telefonicky. Budu od Vás potřebovat min. identifikační údaje nemovitosti (obec nebo katastrální území, číslo popisné nebo parcelní). Ideální je zrovna přiložit fotografie nemovitosti, v případě domu nebo bytu i uvést dispozice s výměrami (např. kuchyně - 8 m2 apod.). Pokud nejsou informace o výměře dostupné, je výměra odhadnuta na základě zastavěné plochy nemovitosti, případně jinak. 

2. Učiním Vám cenovou nabídku za vytvoření odhadu

Na základě Vaší poptávky a identifikace nemovitosti si ji a další případné podklady prohlédnu v katastru nemovitostí a dalších databázích zaměřených na nemovitosti a reality. Na základě seznámení se s oceňovanou nemovitostí a dostupnými podklady je učiněna cenová nabídka za vypracování odhadu.

3. Shromáždění podkladů

Po Vašem potvrzení objednávky ocenění vyhledám nemovitosti vhodné pro srovnání s oceňovanou nemovitostí a zajistím si k nim zpoplatněné podklady (především kupní smlouvy a v nedávné době inzerované reality kvůli stavu těchto nemovitostí před jejich prodejem). Vždy se snažím primárně pracovat s realizovanými kupními cenami, které si ověřuji. 

4. Analýza

Realizované kupní ceny u porovnávaných nemovitostí jsou upravovány koeficienty tak, aby byla fiktivní namodelovaná nemovitost co nejvíce podobná nemovitosti oceňované - tedy aby výsledná hodnota odpovídala hodnotě (Vaší) oceňované nemovitosti.

5. Vytvoření odhadu

Po proběhlé analýze je vypracován cenový odhad nemovitosti . V rámci odhadu je popsán celý proces ocenění včetně dílčích mezikroků - díky tomu lze snadno ověřit, jakým způsobem a jakými metodami byla výsledná hodnota zjištěna.

6. Odeslání odhadu

Po vypracování odhadu a přijetí platby za jeho vyhotovení je odhad odeslán v požadovaném počtu vyhotovení (zpravidla 1 nebo 2), a požadovaným způsobem (zpravidla poštou, e-mailem nebo zároveň oběma způsoby) - vždy dle domluvy s klientem. E-mailem je odesílán elektronický originál odhadu - PDF soubor opatřený elektronickým podpisem.