JAK CELÝ PROCES ONLINE OCENĚNÍ PROBÍHÁ?

Jelikož se jedná o ocenění online - tedy "na dálku", není prováděno místní šetření mnou coby odhadcem a odhad tedy probíhá mj. na základě informací/podkladů dodaných klientem. Jedná se o kvalifikované ocenění "ruční" metodou, nikoliv o automatizovaný odhad na základě výpočtů počítače dle jemu známých  (a často velice zavádějících) dat. 

1. Poptáte ocenění nemovitosti

Pokud potřebujete ocenit Vaši (nebo jinou) nemovitost - obraťte se na mne ideálně e-mailem nebo pomocí formuláře v sekci kontakty, případně lze samozřejmě i telefonicky. Budu od Vás potřebovat min. identifikační údaje nemovitosti (obec nebo katastrální území, číslo popisné nebo parcelní). Ideální je přiložit fotografie nemovitosti, v případě domu nebo bytu i uvést dispozice s výměrami (např. kuchyně - 8 m2 apod.). Pokud nejsou informace o výměře dostupné, je výměra odhadnuta na základě zastavěné plochy nemovitosti a počtu podlaží.

2. Učiním Vám cenovou nabídku za vytvoření odhadu

Na základě Vaší poptávky a identifikace nemovitosti si ji a další případné podklady prohlédnu v katastru nemovitostí a dalších databázích zaměřených na nemovitosti a reality. Na základě seznámení se s oceňovanou nemovitostí a dostupnými podklady je učiněna cenová nabídka za vypracování odhadu.

3. Shromáždění podkladů

Po Vašem potvrzení objednávky ocenění vyhledám nemovitosti vhodné pro srovnání s oceňovanou nemovitostí a zajistím si k nim podklady.

4. Analýza

Realizované kupní ceny u porovnávaných nemovitostí jsou upravovány koeficienty tak, aby byla fiktivní namodelovaná nemovitost co nejvíce podobná nemovitosti oceňované - tedy aby výsledná hodnota odpovídala hodnotě (Vaší) oceňované nemovitosti.

5. Vytvoření odhadu

Po proběhlé analýze je vypracován cenový odhad nemovitosti . V rámci odhadu je popsán celý proces ocenění včetně dílčích mezikroků - díky tomu lze snadno ověřit, jakým způsobem a jakými metodami byla výsledná hodnota zjištěna.

6. Odeslání odhadu

Standardně je odhad odesílán v elektronické podobě (elektronicky podepsané PDF), lze samozřejmě zaslat i v papírové podobě.