JAK CELÝ PROCES OCENĚNÍ PROBÍHÁ?

Jelikož se jedná o ocenění online - tedy "na dálku", není prováděno místní šetření mnou coby odhadcem a odhad tedy probíhá mj. na základě informací/podkladů dodaných klientem. Jedná se o orientační určení ceny (hodnoty) nemovitosti.

Jedná se o kvalifikované ocenění "ruční" metodou, nikoliv o automatizovaný odhad na základě výpočtů počítače dle jemu známých dat. K tomu jsem uvedl více ZDE.  V ideálním případě může celý proces od zadání Vaší poptávky do odeslání výsledného odhadu trvat 24 hod, standardně trvá ocenění do 3 dnů. 

1. Poptáte ocenění nemovitosti

Pokud potřebujete ocenit Vaši (nebo jinou) nemovitost - obraťte se na mne e-mailem, pomocí formuláře v sekci kontakty nebo telefonicky. Budu od Vás potřebovat min. identifikační údaje nemovitosti (obec/katastrální území, číslo popisné nebo parcelní). Ideální je zrovna přiložit fotografie nemovitosti, v případě domu nebo bytu i uvést dispozice s výměrami (např. kuchyně - 8 m2 apod.). Pokud nejsou informace o výměře dostupné, je výměra odhadnuta na základě zastavěné plochy nemovitosti, případně jinak. 

2. Učiním Vám cenovou nabídku za vytvoření odhadu

Na základě Vaší poptávky a identifikace nemovitosti si ji a další případné podklady prohlédnu v katastru nemovitostí a dalších databázích zaměřených na nemovitosti a reality. Na základě seznámení se s oceňovanou nemovitostí a dostupnými podklady je učiněna cenová nabídka za vypracování odhadu.

3. Shromáždění podkladů

Po Vašem potvrzení objednávky ocenění vyhledám nemovitosti vhodné pro srovnání s oceňovanou nemovitostí a zajistím si k nim zpoplatněné podklady (především kupní smlouvy a v nedávné době inzerované reality kvůli stavu těchto nemovitostí před jejich prodejem). Vždy se snažím pracovat s realizovanými kupními cenami, které si ověřuji. Zároveň Vám zrovna odešlu fakturu za vypracování odhadu (jelikož odhad odesílám po přijetí platby za odhad na účet, snažím se takto celý proces urychlit).

4. Analýza

Realizované kupní ceny u porovnávaných nemovitostí jsou upravovány koeficienty tak, aby byla fiktivní namodelovaná nemovitost co nejvíce podobná nemovitosti oceňované - tedy aby výsledná hodnota odpovídala hodnotě (Vaší) oceňované nemovitosti.

5. Vytvoření odhadu

Po proběhlé analýze je vypracováno odborné vyjádření o tržní hodnotě (ceně obvyklé) nemovitosti - zpravidla v rozsahu 4-6 stran - s uvedením výsledné zjištěné hodnoty. V rámci odhadu je popsán celý proces ocenění včetně dílčích mezikroků - díky tomu lze snadno ověřit, jakým způsobem a jakými metodami byla výsledná hodnota zjištěna. V případě Vašeho zájmu mohu zaslat ukázku toho, jak takový mnou zpracovaný odhad vypadá - tedy jak by vypadal odhad Vaší nemovitosti, pokud se pro mne rozhodnete.

6. Odeslání odhadu

Po vypracování odhadu a přijetí platby za jeho vyhotovení je odhad odeslán v požadovaném počtu vyhotovení (zpravidla 1 nebo 2), a požadovaným způsobem (zpravidla poštou, e-mailem nebo zároveň oběma způsoby) - vždy dle domluvy s klientem. E-mailem je odesílán elektronický originál odhadu - PDF soubor opatřený elektronickým podpisem.