CELÁ ČR - JIŽ DO 24 HOD

ONLINE OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

    NABÍZÍM VÁM VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKOVANÉHO ODHADU HODNOTY NEMOVITOSTI. ODHAD JE PROVÁDĚN ONLINE "NA DÁLKU" NA ZÁKLADĚ VÁMI DODANÝCH PODKLADŮ - LZE TEDY TAKTO OCENIT V RÁMCI CELÉ ČR. 
    Takto ocenit lze v následujících případech:

Stanovení reprodukční pořizovací ceny bytu při pronájmu pro účely daňových odpisů (téměř výhradně se jedná o pronájem bytů - výhodou při ocenění bytů je jejich vzájemná relativní podobnost, bytová jednotka je oceňována bez podílu na pozemku pod stavbou - pozemky nelze odepisovat).

Odborné vyjádření o ceně obvyklé pro případy dědického řízení (jedná se o orientační odhad hodnoty nemovitosti  sloužící pro účely stanovení odměny notáři v rámci dědického řízení na základě hodnoty majetku zůstavitele, mnou vypracované odhady byly ve všech případech ze strany notáře/notářky akceptovány)

Orientační odhad nemovitosti (pokud potřebujete znát orientačně hodnotu nemovitosti - jedná se o orientační odhad hodnoty. Takto jsem schopen ocenit téměř každou nemovitost. Odhad při této variantě je levný a rychlý - jedná se však o "ručně" zpracovaný odhad, nikoliv odhad na základě automatizovaných algoritmů, které lze nalézt na internetu nejčastěji za cca 100-500 Kč/vyhotovení odhadu - ty mohou být velice zavádějící).

Standardní odhad tržní hodnoty nemovitosti (v případě ocenění na dálku je tato varianta vhodná pouze pro některé nemovitosti - typicky se jedná o byty, některé řadové domy a některé pozemky, případně typizované rodinné domy a rekreační objekty (tj. v lokalitě se vyskytují obdobné nemovitosti s oceňovanou nemovitostí, které jsou běžně obchodované). Případně se na mne můžete obrátit a rád posoudím Váš případ a doporučím Vám vhodné řešení. 

"Pohotovost" aneb rychlý odhad (pokud potřebujete rychle odhad nemovitosti - typicky si klienti ověřují hodnotu nemovitosti před dražbou nebo koupí této nemovitosti, o kterou mají zájem, odhad jsem schopen zpracovat již do 24 hod. od dodání podkladů).


Když mohu, rád pomohu. Neváhejte se na mne obrátit.

Vždy se snažím maximálně vyjít vstříc požadavkům klienta. 

V případě zájmu mohu zaslat ukázku mnou vypracovaného odhadu. 


Rada na závěr: Nevěřte online odhadům zadarmo :). Na této podstránce se dočtete proč.Podrobněji o online ocenění nemovitosti:


Vedle online odhadů nabízím i standardní (především) tržní odhady cen (hodnoty) nemovitostí, a to nejčastěji v Krkonoších a Podkrkonoší, Praze a Plzni (ostatní lokality dle domluvy) - podrobněji viz: www.cena-obvykla.cz.

Ing. Bc. Lukáš Hrubý - odhadce nemovitostí na Firmy.cz